Stavanger og Kristiansand

Kommunene Stavanger og Kristiansand har inngått en samarbeidsavtale som favner bredt.