Lettvinthetens kunst

Heldigvis er det slik at også Jægers flåsete tirader om å få vurdert eierskapet til kinoen koblet til koalisjonens skattelettelser ikke tåler møtet med fakta.