• Det handler om minst to ting, innse at kulturen sårt trenger dette bygget og en bevaring av kunsten på fasaden som har nasjonal interesse, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Reidar Kollstad

Byantikvarer og teaterkunsten

Teknisk direktør i Kristiansand kommune holdt nylig et interessant foredrag om det gamle teaterbyggets videre skjebne.