• Vipers møter Tertnes kloken 19.00 i Aquarama. Her fra en tidligere hjemmekamp. FOTO: Kjartan Bjelland

Ettergi lånet

Idretten er en viktig del av folks liv! Det er inkluderende og skaper engasjement og glede!