Håp om bedre tider

De verste ferjebruduljene synes å være historie på Kristiansand havn. Det lover godt.