Brann i hus

Jeg foreslår at det iverksettes et landsomfattende inspeksjonssystem av elektriske anlegg i hus – der gamle hus prioriteres.