Jødeparagrafen i Grunnloven

Jeg er født på Olsok i 1930, så på folkeskolen lærte jeg at det var Nicolai Wergeland som hadde med seg det skriftlige forslaget til en grunnlov for det nye Norge som skulle etableres på Eidsvoll i 1814.