• Artikkelforfatteren mener at vi ikke har tid til å vente på at forbrukerne selv skal foreta radikale snuoperasjoner, og ber politikerne om å gå foran og vise vei med pisk og gulrot. Bildet er fra seminaret på Grønt Senter i Kristiansand fredag 23. mai. FOTO: ARKIV

Omstilling nå, Sundtoft

De som har sviktet i miljøkampen og som må bære hovedansvaret for at vi durer fram i økende miljøfiendtlig tempo, er politikerne og i noen grad også media.