• Blir det mer penger til å prioritere offentlige oppgaver når kommunene blir større? Blir skoletilbudet bedre, de ansatte i barnehagene dyktigere og får hjemmehjelpa mer tid hvis Iveland og Evje slås sammen? FOTO: Lars Hoen

Løsning uten problem?

Lokalpolitikere over hele landet er i gang med å utrede kommunesammenslåinger. Det er løsninga. Men har de samme lokalpolitikerne tatt seg tida med å finne ut hva problemet er?