Dødskafé?

Dødskafè er i ferd med å vinne frem og bli et begrep i store deler av vår vestlige verden.