• Noe av suksessoppskriften i forkant av Langfredagsavtalen i Nord-Irland var å forhandle med terrorister for å ansvarliggjøre dem på den politiske arenaen, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser to kvinner i et lojalistområde i Belfast. FOTO: SCANPIX

Nord-Irlands skjøre fred

I vår er det 16 år siden Langfredagsavtalen ble undertegnet. Selv om avtalen endret på mye i det nordirske samfunnet, hjemsøker enda den trøblete fortida provinsen.