Jeg krever at…

Det vises til artikkelen om bibler på sykehuset i lørdagens avis.