• Innsenderne slår er slag for Kvartal 5 i Kristiansand. På bildet ses Bente Pauline Buverud, som lenge har vært en ildsjel i denne kampen. FOTO: Arkiv

Kvartal 5 – grunnsteinen er lagt!

Onsdag 1. mars gjorde Bystyret i Kristiansand et svært spennende og modig vedtak. Grunnlaget ble lagt for å bevare og utvikle en bit av Posebyen til allmennyttige formål.