Lokalbefolkningen reagerer som regel hurtig, empatisk og solidarisk ved flom og naturkatastrofer, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Drangsholt.  Lokalbefolkningen reagerer som regel hurtig, empatisk og solidarisk ved flom og naturkatastrofer, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Drangsholt. Foto: Kjartan Bjelland

Lokalbefolkningen må bli bedre forberedt på flom