• Lokalbefolkningen reagerer som regel hurtig, empatisk og solidarisk ved flom og naturkatastrofer, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Drangsholt. FOTO: Kjartan Bjelland

Lokalbefolkningen må bli bedre forberedt på flom

Skadene etter forrige flom på Sørlandet har knapt blitt synlige før landsdelen ble rammet på nytt. Den siste flommen har blant annet gått ut over Tvedestrand og andre steder i Aust-Agder.