• VIKTIG RAPPORT: Direktør i Agderforskning, Kristin Wallevik, la 26. februar fram rapporten "Krise, omstilling og vekst" for et felles fylkesting. I rapporten sammenliknes Agder, Rogaland, Hordaland og Finnmark på regional samhandling og ledelse. FOTO: Torstein Øen

Det regionale overblikket fra fjelltoppen

Jeg ville gjerne ha organisert Agder annerledes, men noen ganger må man lede under de forutsetningene man har. Min påstand er at det gjør landsdelen.