• Pensjonsopptjening er sparing. Da er dagens rentenivå et problem.

Leder: Rentenivåets skyggeside

Tilfellet Silver Pensjonsforsikring anskueliggjør det historisk lave rentenivåets bakside.