En terrorists død

Drapet på terroristlederen Abu Musab al-Zarqawi i Irak er blitt viet stor oppmerksomhet i det internasjonale samfunn. Både president George W. Bush og statsminister Tony Blair har gitt uttrykk for at det kan være et vendepunkt for krigen i Irak.