Retten til permisjon

ADA SOFIE Austegard møter i disse dager i Oslo tingrett. Austegard er mor til Stine Sofie Austegard, ett av ofrene i Baneheia-saken.