Styrt forfall

Er det eiendomsutviklere i vår by som er permanent fritatt fra å etterkomme Plan— og bygningsloven?