• En "privatpraktiserende prest" er en absurditet, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Grindheim kirke i Audnedal. FOTO: Kristin Ellefsen

Privatpraktiserende prest

En del aviser har den senere tid meldt om en nyopprettet tjeneste som "privatpraktiserende prest".