• EØS-avtalen har bidratt til at nordmenns kjøpekraft er økt med 25 prosent, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Sondre Steen Holvik

Ønsker tettest mulig samarbeid med EU

Gjennom mat— og veterinærreglene regulerer EU/EØS-retten forhold som har betydning for vern og trygghet for både mennesker og dyr.