Olsens trapp i lys av kommunens estetikk

Dersom Olsen ikke får medhold i denne saken, kan det ikke betegnes som annet enn et sterkt politisk og administrativt overgrep fra kommunens side.