Hanssens dobbeltrolle

Det virker som om rådgivningsfirmaet First House nå straks bør søke ekstern rådgivning.