Når smilet blir en jobb

Målsettingen i Prosjekt Vertskapsbyen Kristiansand er ikke av det beskjedne slaget. Så får tiden vise om bestrebelsene bærer frukter.