Hestmanden – fortsatt i demokratiets tjeneste

Hestmandens utfordring er ikke lenger å møte havets trusler. Nå skal den møte vår samtid som minnesmerke og sted for læring.