Varsomhet i boplikten

Lillesand kommune vurderer å lempe på boplikten på Åkerøya.