Stakkars Kristiansand?

Nei – dette var en da svært pessimistisk uttalelse fra Turi Løvdal (18. desember), som jeg ikke er enig i.