Skolehverdag

Det er flere mødre enn fedre som er hjemme disse fridagene, og denne fridagen blir også en effektiv stopper for foreldre som vil eller må jobbe full uke.