Viktig for fellesskapet

I dag starter den viktige meglingen om løsninger for Fellesterminalen i Kristiansand. På dette 48 mål store området ved dagens bussterminal, jernbane og ferjeleie planlegges en ny bydel og felles knutepunkt for trafikk.