«Aktivt avventende i 100 år»

Det er frustrerende å bivåne den avventende holdningen det såkalte «internasjonale samfunn» har til de siste ukers revolusjoner i Midtøsten og Nord-Afrika