Barnehagekrise

Kristiansand mangler 300 barnehageplasser fra høsten. Lang planleggingstid for bygging av nye barnehager skal være en av hovedgrunnene til mangelen på plasser.