Frps retorikk

Mandalsordfører Alf G. Møll uttalte til vår avis før helgen at Frp har en kjempeutfordring i forhold til sin egen retorikk i innvandringsdebatten.