Utlandet på pensum

Er det faglige utbyttet av skoleturene til utlandet så avgjørende at man skal presse disse turene gjennom med høye elevbetalinger, dugnadsarbeid og utallige diskusjoner om dette blir vanskelig for familier som ikke har så god råd?