Å finne akademiakoden

Hvordan er møtet mellom klasse— og akademisk kultur i dagens Norge? Hvilke normer og verdier dominerer i akademia, og hvordan tilpasser studenteretter sin klassebakgrunn denne kulturen?