Festivalbyen Kristiansand og kommunens rolle

Skal vi fortsette å subsidiere kommersielle aktører som Otera Open, mens Kristiansands egne lag og foreninger må betale dyrt for sine arrangementer?