Å representere

Kari Henriksen synes vi skal regne Grete Faremo og Astrid Aas-Hansen som sørlendinger i vårt regnskap over personer fra landsdelen i regjeringsapparatet.