Fedrekvotens grenser

Det går en grense for hvor langt staten skal blande seg inn i hvordan den enkelte familie velger å disponere sin tid.