Barentshavet bugner

Resultatene som fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland har gitt de siste årene, er strålende.