Behandling i utlandet

Snart blir det fri flyt av pasienter i Europa, ettersom EU nylig vedtok et nytt pasientrettighetsdirektiv.