Sørlandets omdømme på anbud

Agderfylkene og sørlandsk næringsliv finansierer et omdømmeprosjekt som dyrker de holdninger som forskerne mener er årsaken til landsdelens levekårsproblemer.