Hva skjer med vårt kjære fedreland?

Med den innvandrerstrømmen vi ser i dag, er det sannsynlig at vi som etniske nordmenn, om 20-30 år kan komme i mindretall. Hva vil det kunne innebære?