• Politikerne i Lindesnes har gått inn for å fjerne eiendomsskatten, legge ned skolen i Vigmostad og utsette byggingen av ny ungdomsskole. Her er ordfører Janne Fardal Kristoffersen sammen med Per Olav Skutle (V), Nils Magne Glomsaker (Frp) og Thor Gilbertson (Pp). FOTO: ARKIV

En politisk parodi

Jeg er overrasket over at en ordfører, med flertallet sitt, nedprioriterer lærerressurser og kunnskapslæring hos barn.