• KRISTIANSAND HAVN: Artikkelforfatteren hevder at det er en nasjonal målsetting å frakte mer gods på sjøen fordi det er mer miljøvennlig. FOTO: Kristiansand Havn

Sjøveien er billigere og mer miljøvennlig

Økt bruk av sjøen for varetransport er et raskt og effektivt virkemiddel for å få ned trafikkbelastningene på veiene våre.