Tiltak som virker, men...

Det er fascinerende å lese Oddmund Harsviks måte å argumentere på torsdag 18. desember.