El-sertifikatene som folkebedrag

Artikkelforfatteren mener at el-sertifikater er nytteløse når det gjelder utslipp av CO2.