• OPPGJØRETS TIME: Bildet viser nordmenn som kjøres bort etter å ha blitt dømt i rettsoppgjøret etter andre verdenskrig. Kronikkforfatteren går i rette med dem som mener dette oppgjøret var for omfattende. FOTO: SCANPIX

Krigen og rettsoppgjøret

Det synes å være en forutsetning hos dem som ivrer for forsoning, at forsoning betyr overbærenhet, glemsel og tilgivelse fra den rammede part.