• TILTREKNINGSKRAFT: Universiteter og høyskoler, så som UiA, får stadig flere studenter som hever alderspensjon. Det er bra, men byr også på utfordringer. FOTO: ARKIV

Pensjoniststudentene