Tankefrihet eller meningstyranni?

Hva er det denne debatten går ut på?