Hjelp romfolket

Årlig bidrar Norge med 300 millioner kroner til tiltak for romfolk i Europa.