BPA - en rettighet som frigjør brukerne

Vi kan forsikre om at assistenten fortsatt skal kunne bli med over kommunegrensa og gi medisiner.